Ekonomi- och verksamhetsstyrning

Kursen är praktiskt inriktad med genomgång av arbetsmetoder för en modern ekonomi- och verksamhetsstyrning. Du lär dig att utvärdera och utveckla ekonomi- och verksamhetsstyrningen i främst mindre och medelstora företag, något som ökar din förmåga att bättre utnyttja de styrverktyg som finns och att föreslå förbättringar både i din egen verksamhet och för dina kunders.

Auktoriserad redovisningskonsult Controller Ekonomichef/CFO Företagsekonom Redovisningsansvarig/chef Redovisningskonsult

Kursbeskrivning

Målsättningen med kursen är att fokusera på styrning av företag med hjälp av budgetering, produktkalkylering, finansiell planering och nyckeltal. Du lär dig metoder och åtgärder vid uppställning och uppföljning av budgetar, rullande prognoser och olika kalkyleringsmetoder, target costing, förfaringssätt vid arbete med finansiell planering och rörelsekapitalsberäkningar samt styrning med finansiella såväl som verksamhetsorienterade nyckeltal.

Efter kursen kommer du att kunna arbeta med ekonomi-och verksamhetsstyrning både i rollen som verksam inom ett företags ekonomiavdelning såväl som konsult med uppgift att utforma arbetssätt för ekonomistyrning i olika kundföretag.

Kursen passar dig som är yrkesverksam med ekonomifrågor i ett företag såväl som du som arbetar som revisor eller redovisningskonsult och skall hjälpa kunder med att utveckla sitt företags styrning.

Under kursens två dagar arbetar vi med de fyra olika huvudområdena budgetering, kalkylering, finansiell planering och nyckeltalsstyrning. Vi arbetar både med traditionella instrument för ekonomistyrning såväl som mer moderna arbetsmetoder för verksamhetsstyrning. Arbetsformen är föreläsningar och grupparbeten kring praktikfall med utrymme för egna frågor och diskussioner.

Kursinnehåll

 • Från traditionell ekonomistyrning till modern verksamhetsstyrning
 • Budgetprocessen
 • Resultat- och likviditetsbudgetar
 • Uppföljning av budgetar
 • Budgeteringstrender
 • Kalkylering
 • Kalkyleringstrender
 • Finansiell planering
 • Rörelsekapital
 • Likviditetsplanering
 • Ekonomiska nyckeltal
 • Balanced Scorecard
 • Trender inom nyckeltalsstyrning

Kurstider

Dag 1: 09.30-17.00
Dag 2: 08.30-16.00

Lärare

Online

Den här kursen kan du gå online, välj ett online-tillfälle när du gör din bokning.

Du deltar på utbildningen online i realtid tillsammans med deltagarna som finns på plats i konferensrummet. Som online-deltagare har du möjlighet att ställa frågor och vara med i diskussioner, utan att lämna kontoret. Kursens upplägg och pedagogik kan begränsa antalet deltagare online, så vänta inte med att anmäla dig.

 • Starta kursen under Mina utbildningar
 • Ladda ner kursmaterialet under Mina utbildningar
 • Du kan endast delta på kursen i realtid då tillfället ej spelas in
 • Vi rekommenderar att du använder webbläsaren Google Chrome när du genomför kursen
 • Ladda ner ditt kursintyg under Mina utbildningar cirka en vecka efter avslutad kurs

För att du ska få tillgodoräkna dig dina vidareutbildningstimmar behöver du under föreläsningstiden vara uppkopplad med webbkamera. Du kommer att visas på extern skärm i konferenslokalen så att föreläsarna och övriga deltagare kan se samtliga deltagare som är med online.

Kolla om din dator funkar för att gå utbildningen online
Det enda du behöver är uppkoppling mot internet och en dator eller surfplatta. Du kan testa här att tekniken fungerar för dig. Vi rekommenderar att du gjort detta test senast 30 minuter innan kursstart.

Sändningen startar 15 minuter innan kursstart.

FAR Online

 • Ekonomi

  265 SEK

  / månad och användare

  För dig som jobbar med redovisning, ekonomitjänster och skatt. Innehåller lagar, FAR:s och BFN:s regler. Med möjlighet att välja till bl.a. IFRS och Fastighet.

 • IFRS och Finans

  345 SEK

  / månad och användare

  Djuplodande regelverk för finansmarknaden. Innehåller EU-rätt, svenska lagar, myndighetsregler och självreglering från exempelvis Aktiemarknadsnämnden och börserna.

 • Revision

  345 SEK

  / månad och användare

  Revision är en paketlösning för FAR Online som är anpassat för dig som är revisor och behöver tillgång till lagar och regler inom revison, redovisning och skatt.

 • Total

  560 SEK

  / månad och användare

  Allt vårt material. För dig som jobbar många olika sorters kunder/företag eller för dig som är revisor för noterade eller finansiella företag.