Ekonomi- och verksamhetsstyrning

Kursen är praktiskt inriktad med genomgång av arbetsmetoder för en modern ekonomi- och verksamhetsstyrning. Du lär dig att utvärdera och utveckla ekonomi- och verksamhetsstyrningen i såväl privata som offentliga organisationer, något som ökar din förmåga att bättre utnyttja de styrverktyg som finns och att föreslå förbättringar i din egen verksamhet.

Auktoriserad redovisningskonsult Controller Ekonomichef/CFO Företagsekonom Redovisningsansvarig/chef Redovisningskonsult

Kursbeskrivning

Målsättningen med kursen är att fokusera på styrning av organisationer, såväl privata som offentliga, med hjälp av finansiell styrning, budgetering, kalkylering, och finansiella såväl som icke-finansiella nyckeltal. Du lär dig finansiella strategier för ökad lönsamhet genom finansiella nyckeltal och får insikter i olika budgetars funktion, olika typer av budgetar samt  budgetprocessen. Vidare lär du dig olika metoder för kalkylering och budgetering såsom att upprätta en inköpskalkyl, beräkna pålägg och marginal, samt att kalkylera resultatbudget och likviditetsbudget. Du kommer lära dig hur man konstruerar nyckeltal som bidrar till god resursanvändning och smart verksamhetsstyrning.

Efter kursen kommer du att kunna arbeta med ekonomi- och verksamhetsstyrning såväl i rollen som verksam inom en organisations ekonomiavdelning som i rollen som konsult med uppgift att utforma och utveckla arbetssätt för ekonomistyrning i olika typer av organisationer.

Kursen passar dig som är yrkesverksam med ekonomifrågor i privata företag, offentliga organisationer eller civilsamhället liksom dig som arbetar som revisor eller redovisningskonsult och skall hjälpa kunder med att utveckla sin organisations styrning.

Under kursens två dagar arbetar vi med de fyra olika huvudområdena finansiell styrning, budgetering, kalkylering och nyckeltal. Vi arbetar både med traditionella verktyg för ekonomistyrning och med mer moderna arbetsmetoder för verksamhetsstyrning. Arbetsformen är föreläsningar, övningar och grupparbeten där praktikfall ligger till grund för arbetet och ger stort utrymme för egna frågor och diskussioner.

SAGT OM KURSEN

VÄLDIGT bra lärare! De var bra talare och hade bra relevanta kunskaper och driv.

Kursinnehåll

 • Från traditionell ekonomistyrning till modern verksamhetsstyrning
 • Finansiell styrning med finansiella nyckeltal
 • Finansiella strategier för ökad lönsamhet (DuPont-modellen)
 • Resultat-, likviditets, balans- och försäljningsbudgetar
 • Uppföljning och analys av budgetar
 • Olika typer av budgetar
 • Alternativ till budget
 • Inköpskalkyl, fast och rörlig kostnad, säkerhetsmarginal och nollpunktsvolym
 • Identifiera behov av och konstruera nyckeltal i olika sammanhang

SAGT OM KURSEN

Bra genomgång av olika områden och att man fick öva genom gruppövningar. Bra att kursledaren också kom in i alla grupper, även online för att se så man hade förstått och kommit igång. Man kände sig aldrig bortkopplad bara för att man var online.

 

Kurstider

Dag 1: 09.30-17.00
Dag 2: 08.30-16.00

Lärare

Online

Den här kursen kan du gå online, välj ett online-tillfälle när du gör din bokning.

Du deltar på utbildningen online i realtid tillsammans med deltagarna som finns på plats i konferensrummet. Som online-deltagare har du möjlighet att ställa frågor och vara med i diskussioner, utan att lämna kontoret. Kursens upplägg och pedagogik kan begränsa antalet deltagare online, så vänta inte med att anmäla dig.

 • Starta kursen under Mina utbildningar
 • Ladda ner kursmaterialet under Mina utbildningar
 • Du kan endast delta på kursen i realtid då tillfället ej spelas in
 • Vi rekommenderar att du använder webbläsaren Google Chrome när du genomför kursen
 • Ladda ner ditt kursintyg under Mina utbildningar cirka en vecka efter avslutad kurs

För att du ska få tillgodoräkna dig dina vidareutbildningstimmar behöver du under föreläsningstiden vara uppkopplad med webbkamera. Du kommer att visas på extern skärm i konferenslokalen så att föreläsarna och övriga deltagare kan se samtliga deltagare som är med online.

Kolla om din dator funkar för att gå utbildningen online
Det enda du behöver är uppkoppling mot internet och en dator eller surfplatta. Du kan testa här att tekniken fungerar för dig. Vi rekommenderar att du gjort detta test senast 30 minuter innan kursstart.

Sändningen startar 15 minuter innan kursstart.