Effektiv revision med kvalitet

Fördjupa dig i hanteringen av risk och väsentlighet och hur revisorn därigenom kan skapa en effektiv revision med hög kvalitet. Kursen innehåller teori som kopplas till praktiska exempel på de vanligaste områdena där revisorn kan påverka effektivitet och kvalitet. 

 • Fördjupa dig inom hantering av risk och väsentlighet 
 • Förstå hur du kan använda intern kontroll i mindre företag 
 • Lär dig mer om vad som är tillräckliga revisionsbevis  
 • Lär dig hantera vanliga poster med effektivitet och kvalitet 
Auktoriserad/godkänd revisor

Kursbeskrivning

Kursen är en fördjupning i hanteringen av risk och väsentlighet och hur revisorn därigenom kan skapa en effektiv revision med hög kvalitetDu lär dig vad ISA kräver och hur du praktiskt hanterar det. Det handlar till exempel om frågor i planeringen; som väsentlighetrisker för väsentliga felrisken för oegentligheter och användandet av intern kontroll 

Du får även tips på hur du under genomförandefasen kan arbeta med olika räkenskapspåståenden och resonemang kring hur mycket arbete som måste läggas på vanliga granskningsmoment, till exempel resultaträkningen, moms, kassa och bankFörståelse för inventeringens syfte och krav ingår också i kursen 

Kursen avslutas med en genomgång av hur man bör tänka kring kontrollbalansräkningar, hur rättelser av fel ska de hanteras samt hur revisorn bör hantera olika slag av intyg. 

Du får också konkreta exempel på hur planeringen och genomförandet kan dokumenteras på ett effektivt sätt 

Våra lärare delar generöst med sig av egna erfarenheter samt går igenom slutsatser utifrån Revisionsnämndens tillsyn och FAR:s medlemsrådgivning. 

sagt om kursen

Olle och Bengts förmåga att exemplifiera och föredra praktiska exempel med direkta kopplingar till kursinnehåll. Deltagarnas frågor och verklighetsanknutna funderingar samt bra dokumentering. Kort och gott en inspirerande dag som gett lite mer energi i tanken inför kommande arbete.

Kursinnehåll

Kursen innehåller teori som kopplas till praktiska exempel på de vanligaste områdena där revisorn kan påverka effektivitet och kvalitet, bland annat: 

 • Väsentlighet – hur ska man tänka kring det begreppet? 
 • Hur ska man resonera kring risken för oegentligheter? 
 • Finns det kontroller i mindre företag? Kan man lita på dem? Och om så är fallet, hur ska revisorn granska dem? 
 • Kan man resonera sig fram till att en del områden inte innehåller risker för väsentliga fel? 
 • Hur ska man arbeta med olika redovisningspåståenden? 
 • Hur kan man effektivisera dokumentationsprocessen? 
 • Hur mycket arbete måste man lägga på resultaträkningen? 
 • Behöver revisorn granska momsredovisningen? 
 • Vad behöver man egentligen göra när det gäller kassa och bank? 
 • Och det här med inventeringar, är det bara en rit? 
 • Kontrollbalansräkningar, hur ska man tänka kring dem? 
 • Rättelser av fel, hur ska de hanteras? 
 • Intyg av olika slag, vilka risker tar revisorn? 

sagt om kursen

Bra praktiska genomgångar hur man ska tänka i revisionsplaneringen för att minska själva granskningen och att granska rätt saker.

Lärare

Online

Den här kursen kan du gå online, välj ett online-tillfälle när du gör din bokning.

Du deltar på utbildningen online i realtid tillsammans med deltagarna som finns på plats i konferensrummet. Som online-deltagare har du möjlighet att ställa frågor och vara med i diskussioner, utan att lämna kontoret. Kursens upplägg och pedagogik kan begränsa antalet deltagare online, så vänta inte med att anmäla dig.

 • Starta kursen under Mina utbildningar
 • Ladda ner kursmaterialet under Mina utbildningar
 • Du kan endast delta på kursen i realtid då tillfället ej spelas in
 • Vi rekommenderar att du använder webbläsaren Google Chrome när du genomför kursen
 • Ladda ner ditt kursintyg under Mina utbildningar cirka en vecka efter avslutad kurs

För att du ska få tillgodoräkna dig dina vidareutbildningstimmar behöver du under föreläsningstiden vara uppkopplad med webbkamera. Du kommer att visas på extern skärm i konferenslokalen så att föreläsarna och övriga deltagare kan se samtliga deltagare som är med online.

Kolla om din dator funkar för att gå utbildningen online
Det enda du behöver är uppkoppling mot internet och en dator eller surfplatta. Du kan testa här att tekniken fungerar för dig. Vi rekommenderar att du gjort detta test senast 30 minuter innan kursstart. 

FAR Online

 • Ekonomi

  265 kr

  / månad och användare

  För dig som jobbar med redovisning, ekonomitjänster och skatt. Innehåller lagar, FAR:s och BFN:s regler. Med möjlighet att välja till IFRS.

 • IFRS och Finans

  345 kr

  / månad och användare

  Djuplodande regelverk för finansmarknaden. Innehåller EU-rätt, svenska lagar, myndighetsregler och självreglering från exempelvis Aktiemarknadsnämnden och börserna.

 • Revision

  345 kr

  / månad och användare

  Revision är en paketlösning för FAR Online som är anpassat för dig som är revisor och behöver tillgång till lagar och regler inom revison, redovisning och skatt.

 • Total

  560 kr

  / månad och användare

  Allt vårt material. För dig som jobbar många olika sorters kunder/företag eller för dig som är revisor för noterade eller finansiella företag.