”Det är en väldigt speciell situation just nu”

Sverige kommer sannolikt gå in i en lågkonjunktur som består nästa år. Inflationen och de höga räntorna pressar hushållen, men effekterna på arbetsmarknaden blir inte lika stora. Så sammanfattar Erik Spector, chef för realekonomisk analys på Konjunkturinstitutet, det ekonomiska läget just nu.

Han och kollegorna på enheten för realekonomisk analys tar fram prognoser på och analyserar Sveriges och omvärldens BNP-utveckling och penningpolitiken.
– Vi tittar bland annat på hur mycket varor och tjänster som produceras i Sverige, på hushållens konsumtion och företagens investeringar, samt på export och import, säger Erik Spector.

Färska siffror visar att hushållens konsumtion under första kvartalet 2023 var lägre än förväntat och det finns starka skäl att tro att ekonomin kommer fortsätta att utvecklas svagt under året. Men, det behöver inte leda till en djup lågkonjunktur, menar Erik Spector, som är en av föreläsarna på FAR:s controllerdag i september.
– Att människor konsumerar mindre bidrar till en lägre produktion i Sverige, men vi tror inte att det kommer bli lika stora effekter på arbetsmarknaden.

Erik Spector, chef för realekonomisk analys på Konjunkturinstitutet.

Även om realekonomin försvagas, BNP försämras, räntorna stiger och inflationen är hög, så har man nämligen inte sett någon stor ökning av arbetslösheten i jämförbara länder.
– Vår bedömning är alltså att arbetsmarknaden håller emot och även om vi får se en klart försämrad konjunktur så kommer vi inte hamna i en ekonomisk kris, säger Erik Spector.

Vad är skillnaden mot tidigare kriser?

– Det är en väldigt speciell situation just nu. Kostnaderna för företag och hushåll har ökat kraftigt, men det kommer efter att vi har haft en pandemi och människor har byggt upp ett stort sparande. Den ekonomiska politiken under pandemin var expansiv, mycket pengar skickades ut i ekonomin, men en hel del av pengarna sparades. Så nu när hushållens ekonomi pressas av hög inflation och höga räntor finns det att ta av. Det är något vi ser på många håll runt om i världen, inte minst i USA och i eurozonen, säger Erik Spector.

Vad kommer din framidsspaning på FAR:s controllerdag att handla om?

– Jag kommer att prata om den makroekonomiska utvecklingen, hur det går för Sverige, men också om de offentliga finanserna och den ekonomiska politiken. En extra intressant fråga just nu tycker jag är hur räntorna utvecklas framöver. Där skiljer sig Konjunkturinstitutets prognoser från bland annat Riksbankens i det att vi tror att räntan kommer att gå ner redan under nästa år.

Mer inom Controlling