Controlling/verksamhetsstyrning - introduktion

En tvådagarsutbildning där du lär dig att se helheten och sambanden i ekonomi- och verksamhetsstyrningsprocesserna. I utbildningen ingår såväl föreläsningar som praktiska case-uppgifter.

 • Grundläggande ekonomistyrningsbegrepp och samband 
 • Finansiella nyckeltal och korta kalkyler 
 • Budgetstyrning 
 • Balanserad styrning och benchmarking
 • Användning och kommunikation
 • Aktuella trender inom ekonomistyrningsområdet
Ekonomiassistent Företagsekonom

Kursbeskrivning

Kursen har genomförts och vi återkommer med datum för 2021.

Kursen ger dig en översyn samt förståelse för en controllers viktigaste uppgifter i en organisation i dag. Kursen kartlägger relevanta delar inom ekonomistyrningens område samt förmedlar väsentliga förändringstendenser inom området. Kursens fokus ligger på såväl en grundläggande förståelse för ekonomi- och verksamhetsstyrningsmodeller som en teknisk tillämpning av dem.

Under kursen varvas föreläsningar och seminarier med individuella och grupprelaterade uppgifter/utmaningar. Praktiska tillämpningar och reflektioner ingår i varje moment.

Efter kursen kommer du kunna redogöra för grundläggande ekonomi- och verksamhetsstyrningsmodeller, metoder och mångdimensionella synsätt som rör styrning, mätning, rapportering, kommunikation och beslutsfattande inom ekonomi- och verksamhetsstyrningsområdet. Du kommer också ha viss färdighet att tillämpa dessa modeller och metoder. Dessutom kommer du ha förmåga att ur olika perspektiv bedöma och reflektera över olika modeller, metoder och synsätt inom ekonomi- och verksamhetsstyrningsområdet. 

sagt om kursen

Det var ärligt talat den bästa kurs jag någonsin varit på. Med engagerade och pedagogiska och peppande föreläsare som ständigt knöt an till exempel från verkligheten som gjorde att man kunde sätta informationen i ett sammanhang.

Kursinnehåll

 • Introduktion till ämnet företagsekonomi 
 • Historisk tillbakablick 
 • Grundläggande ekonomistyrningsbegrepp och samband
 • Finansiella nyckeltal och korta kalkyler
 • Budgetstyrning
 • Icke finansiella nyckeltal
 • Balanserad styrning och benchmarking 
 • Användning och kommunikation
 • Aktuella trender inom ekonomistyrningsområdet

Under samtliga moment får du ta del av; syfte, logik, begrepp, problem, möjligheter och roller/funktioner i relation till praktisk användning inom följande områden: 

 • Balansräkning 
 • Resultaträkning
 • Handling
 • Kassaflöden
 • Nyckeltal
 • Strategi
 • Kommunikation
 • Budget
 • Balanserade styrkort
 • Kalkyler
 • Belöning

Lärare

FAR Online

 • Ekonomi

  265 kr

  / månad och användare

  För dig som jobbar med redovisning, ekonomitjänster och skatt. Innehåller lagar, FAR:s och BFN:s regler. Med möjlighet att välja till IFRS.

 • IFRS och Finans

  345 kr

  / månad och användare

  Djuplodande regelverk för finansmarknaden. Innehåller EU-rätt, svenska lagar, myndighetsregler och självreglering från exempelvis Aktiemarknadsnämnden och börserna.

 • Revision

  345 kr

  / månad och användare

  Revision är en paketlösning för FAR Online som är anpassat för dig som är revisor och behöver tillgång till lagar och regler inom revison, redovisning och skatt.

 • Total

  560 kr

  / månad och användare

  Allt vårt material. För dig som jobbar många olika sorters kunder/företag eller för dig som är revisor för noterade eller finansiella företag.