Aktuella frågor i ägarledda företag

Under denna tredagarsutbildning möter du aktuella frågeställningar i ägarledda företag och fokus ligger på kvalificerade frågor som är vanligt förekommandeFrågorna belyses utifrån aktiebolagsrätt, skatterätt och redovisning.

 • Frågeställningar kring kapitalbrist
 • Ansvarsfrågor vid beslutsfattande
 • Verksamhetsförändringar   
Auktoriserad/godkänd revisor

Kursbeskrivning

Under denna tredagarsutbildning möter du aktuella frågeställningar i ägarledda företag. Fokus ligger på kvalificerade frågor som ofta uppkommer och hur du ska hantera dessa i praktiken. Under respektive delområde belyses frågorna utifrån aktiebolagsrätt, skatterätt och redovisning.

Kursdeltagarna ges en fördjupad kunskap och förståelse för respektive kursområde, och närstående problem och utmaningar.

Kursinnehåll

Kapitalbrist

 • Bedömning och handlande
 • Kontrollbalansräkning
 • Medansvar vid kapitalbrist för
 • Styrelseledamöter
 • Andra företrädare
 • Avgående och tillträdande ledamöter
 • Aktieägarna
 • Tillskott och garantier, vilka formkrav finns
 • Förändringar av aktiekapital

Ansvarsfrågor vid beslutsfattande

 • Ansvarsfördelning mellan bolagsorganen
 • Jävsfrågor och majoritets- och minoritetsfrågor
 • Behörighet och befogenhet för styrelsen
 • Ansvarsfrihetsfrågor

Verksamhetsförändringar

 • Underprisöverlåtelser – förtäckta vinstöverföringar
 • De överraskande låneförbuden
 • kommersiella lån och förvärvslåneförbudet ‒ gränser och möjligheter
 • Fusioner och fissioner/delning

I kursavgiften ingår

 • Utbildning, tre dagar: 20 vidareutbildningstimmar
 • Busstransfer Stockholm, Cityterminalen – Häringe Slott t&r
 • Två nätters logi i enkelrum inklusive frukost
 • Måltider: kaffepauser, luncher samt två gemensamma middagar

Häringe Slott

Kursen genomförs på Häringe Slott som ligger i 25 minuter söder om Stockholm (Västerhaninge). Meddela vid anmälan om busstransfer önskas.

 

 

Program

Måndag 5 oktober

09:00 09:30 Buss från Stockholm
09.30–10:00 Registrering och kaffe
10:00–18:00 Kurs med avbrott för lunch och kaffepaus
19:30– Gemensam middag

Tisdag 6 oktober

08:30–18:00 Kurs med avbrott för lunch och kaffepaus
19:30– Gemensam middag

Onsdag 7 oktober

08:30–15:30 Kurs med avbrott för lunch och kaffepaus
15:30–16:00 Buss till Stockholm

 

Lärare

FAR Online

 • Ekonomi

  265 kr

  / månad och användare

  För dig som jobbar med redovisning, ekonomitjänster och skatt. Innehåller lagar, FAR:s och BFN:s regler. Med möjlighet att välja till IFRS.

 • IFRS och Finans

  345 kr

  / månad och användare

  Djuplodande regelverk för finansmarknaden. Innehåller EU-rätt, svenska lagar, myndighetsregler och självreglering från exempelvis Aktiemarknadsnämnden och börserna.

 • Revision

  345 kr

  / månad och användare

  Revision är en paketlösning för FAR Online som är anpassat för dig som är revisor och behöver tillgång till lagar och regler inom revison, redovisning och skatt.

 • Total

  560 kr

  / månad och användare

  Allt vårt material. För dig som jobbar många olika sorters kunder/företag eller för dig som är revisor för noterade eller finansiella företag.