Bransch

Visa fler träffar från Bransch

Visar 29 träffar med taggen revisor.

 • Nya riksrevisorer offentliggjorda

  2017-02-02

  Torsdag 2 februari fattade riksdagens konstitutionsutskott, KU, beslut om att föreslå tre nya riksrevisorer. Namnen offentliggjordes på förmiddagen. Det blev två män och en kvinna, samtliga med tunga karriärer inom statsförvaltningen.

  Taggar: Revision, Revisor

 • IT-kompetens och dataanalys viktigt för framtidens revisor

  2017-04-07

  Digitaliseringen kommer att höja kvaliteten på revision och branschen går mot att efterfråga IT-kompetens och analytisk förmåga hos revisorn. Det framgår i en ny uppsats prisad av Svenska Revisionsakademin.

  Taggar: Revision, Revisor

 • Ändringar i rekommendationer och uttalanden om revisionsberättelsens utformning

  2017-11-21

  FAR:s policygrupp för revision har beslutat om ändringar i rekommendationer och uttalanden som handlar om revisionsberättelsens utformning. Ändringarna träder i kraft för revision av räkenskapsår som avslutas den 31 december 2017 eller senare.

  Taggar: Revision, Revisor

 • ”Revisionsplikten bör återinföras”

  2017-12-21

  Revisionsplikten bör återinföras. Det slår Riksrevisionen fast efter att ha granskat reformen. "Det är bra att det har gjorts en första utvärdering av den stora reformen. Rapporten visar tydligt på revisionens nytta i näringsliv och samhälle, och jag delar slutsatsen att det ska vara revision i alla aktiebolag", säger Dan Brännström, FAR:s generalsekreterare.

  Taggar: Revision, Revisor

 • Uppdaterade exempel på modifierade revisionsberättelser i brf

  2017-04-05

  Två exempel på modifierade revisionsberättelser i bostadsrättsföreningar enligt revisionsberättelsens nya utformning har uppdaterats.

  Taggar: BRF, Revisor

 • Vad kan en revisor skriva intyg om?

  2017-10-25

  Vad kan en revisor skriva intyg om? Och vilka uppdrag bör man undvika? FAR:s medlemsrådgivning får ofta frågor om vilka olika intyg en revisor kan utfärda. Björn Bäckvall, auktoriserad revisor på EY och expert på revisionsmetodik, reder ut vad som gäller.

  Taggar: Revisor

 • Vad gör en revisor?

  Som revisor får du inblick i många olika företag och branscher. Du kan arbeta med aktiebolag som är ägarledda, marknadsnoterade (publika) eller dotterföretag i internationella koncerner samtidigt som du har förtroendeuppdrag i ideella föreningar.

  Taggar: Revisor

 • Tre exempel på revisorsyttranden vid delning

  2018-09-12

  FAR har tagit fram tre exempel på revisorsyttranden vid delning i enlighet med kap. 24 aktiebolagslagen

  Taggar: Revision, Revisor

 • Revisionstjänster

  Revision skapar trovärdighet och trygghet, både internt i det reviderade företaget och externt mot kunder, leverantörer, samarbetspartners och andra intressenter. En revisor är länken mellan kunden och kundens intressenter. Potentiella investerare, leverantörer eller banker tar del av dels företagens rapporter och dels revisorns rapporter över dessa.

  Taggar: Revisor

 • Hänvisning från revisionsberättelsen till RN:s webbplats

  2016-12-21

  Som framgår av RevR 700 Revisionsberättelsens utformning behöver bara en mindre del av beskrivningarna i avsnitten om revisorns ansvar presenteras i revisionsberättelsen. Istället kan en hänvisning göras till Revisorsnämndens webbplats.

  Taggar: Revision, Revisor, Revisorsnämnden

Din sökning på med taggen revisor gav tyvärr ingen träff

Din sökning på gav tyvärr ingen träff

Din sökning på gav tyvärr ingen träff