Bransch

 • En ny metod för att hantera banker i kris (SOU 2014:52)

  2014-11-05

  I detta betänkande föreslås ett införlivande av resolutionsdirektivet i svensk rätt. Detta föranleder, förutom ett antal ändringar i befintliga lagar, två helt ny lagar som ska ersätta stödlagen från 2008: en ny lag om resolution och en ny lag om förebyggande statligt stöd till solida kreditinstitut. Kommittén lägger även förslag
  rörande stabilitetsfonden och stabilitetsavgiften.

  Taggar: FAR tycker, Remisser övrigt

 • SOU 2013:80 Ett minskat och förenklat uppgiftsinlämnande för företagen

  2014-03-14

  Genom regeringsbeslut 26 april 2012 bemyndigades statsrådet Annie Lööf att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att presentera ett förslag som innebär att uppgifter som lämnas från företagen till statliga myndigheter som regel endast ska behöva lämnas en gång och till ett ställe.

  Taggar: FAR tycker, Remisser övrigt

 • Sanktioner enligt CRD IV (Fi2014/1356)

  2014-05-28

  De internationella standarderna och reglerna för bank-verksamhet, Basel 3-överenskommelsen, har i Europa införts genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU om tillsynskrav för kreditinstitut och värde-pappersföretag (CRD IV) samt Europaparlamentets och rådets förordning nr 575/2013 (EU) om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag (CRR).

  Taggar: FAR tycker, Remisser övrigt

Visa fler träffar från Bransch

Visar 20 träffar med taggen remisser övrigt.

Din sökning på med taggen remisser övrigt gav tyvärr ingen träff

Din sökning på gav tyvärr ingen träff

Din sökning på gav tyvärr ingen träff