Den framtida revisionen En revisorskår med rätt kompetens

2019-05-03 10:29

Revisorsinpektionen (RI) föreslår nya föreskrifter om auktorisation m.m. samt ändringar i föreskrifterna om villkor för revisorers och registrerade revisions-bolagsverksamhet (RIFS 2018:2). De föreslagna ändringarna är enligt RI nödvändiga för att underlätta för en effektiv kompetensförsörjning och kompetens-utveckling för revisorskåren i Sverige

Taggar: FAR tycker, Revision, Revisor, Revisorsinspektionen, Utbildning