Lägre kapitalkrav för privata aktiebolag (Ds 2019:6)

2019-07-12 11:25

I denna promemoria föreslås att det lägsta tillåtna aktiekapitalet i privata aktiebolag ska sänkas från
50 000 kronor till 25 000 kronor. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna.

Taggar: Bolagsrätt och -styrning samt intern kontroll, FAR tycker