Sänkt mervärdesskatt på elektroniska publikationer (Fi2018/03828/S2)

2019-01-21 00:00

I promemorian föreslås att mervärdesskattesatsen för elektroniska publikationer sänks till 6 procent. Det innebär att skattesatsen ska sänkas på produkter som tillhandahålls på elektronisk väg och som motsvarar böcker, tidningar och tidskrifter samt andra liknande produkter som idag beskattas med 6 procent.

Taggar: FAR tycker, Skatt