EU-kommissionens förslag om införandet av vissa krav för betalningstjänstleverantörer (Fi2018/03817/S2)

2019-02-04 17:07

Europeiska kommissionen har lämnat förslag om införande av vissa krav för betaltjänstleverantörer och om åtgärder för att stärka det administrativa samarbetet för att bekämpa mervärdeskattebedrägeri (COM(2018)812 och (COM(2018)813).

Taggar: FAR tycker, Skatt