Förslag till ändringsmeddelande avseende RFR 2 Redovisning för juridiska personer

2018-10-30 14:13

Rådet bedömer att det saknas skäl att införa undantag eller tillägg i RFR 2 och föreslår därmed att ändringen ska tillämpas i juridisk person.

Taggar: FAR tycker, Redovisning