Vissa ändringar i regleringen om tillstånd att ta emot offentlig finansiering

2018-03-28 15:01

Regeringen har i lagrådsremissen Tillstånd att ta emot offentlig finansiering inom socialtjänsten, assistans-ersättning och skollagsreglerad verksamhet föreslagit att ett krav på tillstånd för att få ta emot offentlig finansiering ska införas för juridiska personer som bedriver verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade socialtjänst-lagen (2001:453) och skollagen (2010:800).

Taggar: FAR tycker