Den framtida revisionen Morgondagens kompetenskrav

2018-03-07 09:56

Revisorsinspektionen (RI) föreslår ändringar avseende de utbildningskrav som gäller för att en sökande ska få avlägga revisorsexamen. Ändringarna är enligt myndigheten nödvändiga för att effektivisera utbildningen, göra revisorsyrket mer attraktivt och ytterligare höja revisionskvaliteten.

Taggar: FAR tycker, Revisorsinspektionen