Beräkning av skattetillägg - en översyn av reglerna

2018-03-12 11:19

Utredningen har haft i uppdrag att se över bestämmelserna om beräkning av skattetillägg i skatteförfarandelagen (2011:1244) (SFL). Syftet med översynen har varit att förstärka skattetilläggets allmänpreventiva effekt och att göra sanktionssystemet mer legitimt och rättvist.

Taggar: FAR tycker, Skatt