Mervärdesskatteregler för vouchrar

2018-01-19 14:33

I promemorian föreslås att det införs regler i mervärdesskattelagen (1994:200) om den mervärdesskattemässiga behandlingen av vouchrar (värdebevis).

Taggar: FAR tycker, Skatt