Kommissionsförslag om förenklade regler för små företag, COM (2018) 21 final

2018-02-20 14:36

EU har lämnat ett förslag om ändrade regler om mervärdesskatt för mindre företag (omsättning under
2 000 000 euro). Förslagen avser såväl företag som är skattebefriade pga. låg omsättning (omsättningsgräns) som företag som är skyldiga att redovisa mervärdesskatt.

Taggar: EU, FAR tycker, Skatt