Översyn av Riksrevisionen - slutbetänkande

2018-04-27 00:00

Riksdagsstyrelsen beslutade 14 december 2016 att en parlamentariskt sammansatt utredning skulle göra en översyn av vissa frågor om Riksrevisionen. Utredningen lämnade i juni 2017 sitt delbetänkande, "Översyn av Riksrevisionen - grundlagsfrågor".

Utredningen lämnar i detta betänkade sina bedömningar och förslag i uppdragets övriga delar.

Taggar: FAR tycker, Revision