Översyn av Riksrevisionen - slutbetänkande+bilagor

2018-04-27 00:00

Riksdagsstyrelsen beslutade 14 december 2016 att en parlamentariskt sammansatt utredning skulle göra en översyn av vissa frågor om Riksrevisionen. Utredningen lämnar i detta betänkande sina bedömningar och förslag i uppdragets övriga delar.

Taggar: FAR tycker, Remisser övrigt, Revision