Översyn av Riksrevisionen - slutbetänkande+bilagor

2018-04-27 00:00

Riksdagsstyrelsen beslutade den 14 december 2016 att tillkalla en parlamentarisk kommitté med uppdrag att göra en översyn av vissa frågor om Riksrevisionen.

Taggar: FAR tycker, Revision