Om ett gemensamt system för skatt på inkomster från tillhandahållande av vissa digitala tjänster

2018-04-27 14:03

Den inre digitala marknaden är en av Europeiska kommissionens främsta prioriteringar, och syftar till att öppna digitala möjligheter för människor och företag på en marknad med ö-ver 500 miljoner EU-konsumenter.

Taggar: FAR tycker, Skatt