Vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet               SOU 2017:27

Uppdraget har varit att utreda de samhällsekonomiska effekterna av möjligheten att skattefritt sälja fastigheter i paketerad form.

Taggar: FAR tycker, Skatt