Ny lag om företagshemligheter SOU 2017:45

2017-09-19 15:42

I betänkandet föreslås en ny lag om företags-hemligheter, som ska ersätta den nu gällande lagen (1990:409) om skydd för företagshemligheter. Förslaget har sin bakgrund i att det måste göras ändringar i den svenska lagstiftningen för att genomföra ett EU-direktiv om skydd för företagshemligheter.

Taggar: Bolagsrätt och -styrning samt intern kontroll, FAR tycker