Kvalitet i välfärden – bättre upphandling och uppföljning (SOU 2017:38)

2017-09-07 09:49

Genom införande av vinstbegränsning finns förutsättningar för en mer tillitsbaserad styrning eftersom man då vet att pengarna används i verksamheten.

Taggar: FAR tycker, Redovisning, Remisser övrigt, Revision, Skatt