Kvalificerad välfärdsbrottslighet - SOU 2017:37

2017-09-01 16:16

Utredningen har fått i uppdrag att göra översyn av välfärdsstatens förmäga att stå emot organiserad och systematisk ekonomisk brottslighet. Syftet är enligt direktivet att identifiera risker i välfärdssystemet och andra närliggande skattefinansierade eller skatte-subventionerade system för att därigenom kunna säkerställa en korrekt användning av offentlig medel samt effektivt förebygga och beivra brottslighet av detta slag.

Taggar: Etik, FAR tycker