Slopad skattefrihet för hälso- och sjukvård (Fi2017/03709/S1)

2017-11-06 15:15

I promemorian föreslås att skattefriheten slopas för förmån av hälso- och sjukvård i Sverige som inte är offentligt finansierad och för förmån av vård och läkemedel utomlands.

Taggar: FAR tycker, Skatt