Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

2017-11-09 17:36

Länsstyrelserna i Stockholms, Västra Götalands och Skåne län föreslår föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Taggar: FAR tycker, Korruption, Penningtvätt, Remisser övrigt