Framtida arbetet på mervärdesskatteområdet

Europeiska kommissionen har lämnat förslag om ändrade regler om mervärdesskatt vid gränsöverskridande handel mellan företag, det s.k. slutgiltiga mervärdesskattesystemet.

Taggar: EU, FAR tycker, Skatt