Framtida arbetet på mervärdesskatteområdet

2017-11-15 14:39

Europeiska kommissionen har lämnat förslag om ändrade regler om mervärdesskatt vid gränsöverskridande handel mellan företag, det s.k. slutgiltiga mervärdesskattesystemet.

Taggar: EU, FAR tycker, Skatt