Bolagsverkets förslag till föreskrifter om registrering av verkliga huvudmän

2017-07-13 00:00

Bolagsverket föreslår nya föreskrifter med anledning av regeringens proposition 2016/17:173, Ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Föreskrifterna föreslås träda in kraft 1 september 2017.

Taggar: Etik, FAR tycker