Kommissionsförslag om mervärdesskatt vid gränsöverskridande e-handel

2017-01-31 16:16

Förslagen innebär förändring och utvidgning av det nuvarande systemet med Mini One Stop Shop (MOSS). MOSS används idag vid försäljning av bl.a. elektroniska tjänster.

Taggar: FAR tycker, Skatt