Skatt på Finansiell verksamhet (SOU 2016:76)

2017-02-15 15:54

Utredningen ska ta fram ett förslag till en skatt på den finansiella sektorn som minskar den skattefördel, som sektorn kan antas få till följd av mervärdesskatte-undantaget.

Taggar: FAR tycker, Skatt