Översyn av skattereglerna för delägare i fåmansföretag - Betänkande av Utredningen om Översyn av 3:12-reglerna

2017-02-09 09:25

Utredningens uppdrag har varit att dels se över beskattningen vid ägarskiften i fåmansföretag, dels se över 3:12-reglerna i syfte att begränsa möjligheterna till skattemässig inkomstomvandling.

Taggar: FAR tycker, Skatt