Ökad insyn i partiers finansiering - ett utbyggt regelverk (SOU 2016:74)

I samband med införandet av insynslagen beslutade riksdagen även om ändringar i lagen (1972:625) om statligt stöd till politiska partier.

Taggar: FAR tycker