Angående förslag till ändringar i Revisorsnämndens föreskrifter (2017-99)

2017-02-03 15:56

RN har utarbetat förslag till föreskrifter om ändring i RN:s föreskrifter (RNFS 2001:2)om villkor för revisorers och registrerade revisionsbolags verksamhet.

Taggar: FAR tycker, Revision