Skattetillägg vid rättelse på eget initiativ (Fi2017/04219/S3)

2017-12-13 14:22

Skattetillägg får inte tas ut om den uppgiftsskyldige på eget initiativ har rättat en oriktig uppgift. I promemorian föreslås att SKV i vissa fall ska kunna ta ut skattetillägg vid rättelse.

Taggar: FAR tycker, Skatt