Skatteverkets hemställan Automatiskt beräknat avdrag för egenavgifter

Skatteverket föreslår att regeringen vidtar åtgärder för att ändra bestämmelserna i inkomstskattelagen (1999:1299), socialavgiftslagen (2000:980), skatteförfarandelagen (2011:1244), lagen (1944:1920) om allmän löneavgift och lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster så att ett system med automatiskt beräknat avdrag för egenavgifter kan införas.

Taggar: FAR tycker, Skatt