Revisorns skadeståndsansvar SOU 2016:34

Utredningens huvuduppdrag har varit att överväga vilka lagändringar som behövs för att anpassa svensk rätt till de nya EU-reglerna om revisorer och revision.

Taggar: FAR tycker, Revision