Remiss över anvisningar för revisorer i Rikslotterier (15Li7079)

Lotteriinspektionen har tagit fram en ny anvisning för revisorer i rikslotterier med en budgeterad omsättning som uppgår till eller överstiger 500 000 kronor och en för rikslotterier med en budgeterad omsättning som understiger 500 000 kr.

Taggar: FAR tycker, Revision