Förslag till direktiv om ändring i direktiv 2011/16/EU med avseende på skattemyndigheters tillgång till information om penningtvätt (Fi2016/02727/S3)

Europeiska kommissionen driver en ambitiös agenda för att bekämpa skatteflykt och skatteundandragande i syfte att åstadkomma en mer rättvis och effektiv beskattning i EU. Att öka skattetransparensen är centralt i denna agenda.

Taggar: Etik, FAR tycker, Penningtvätt