Riksgäldens förslag till ändrade föreskrifter om insättningsgaranti

Riksgäldens förslag till ändringar innebär att det införs bestämmelser om beräkningen av avgiften för garantin enligt lagen (1995:1571) om insättningsgaranti.

Taggar: FAR tycker, Remisser övrigt