Förslag avseende flerårsöversikt för ideell sektor i K2 Årsredovisning

Ett antal remissinstanser har i sitt svar angående förslaget till K2 Årsredovisning uppmärksammat att de uppgifter som ska lämnas i flerårsöversikten enligt punkt 5.5 inte är relevanta för många stiftelser och ideella föreningar. Därför har det tagits fram förslag på särregler för ideell sektor inklusive samfällighets-föreningar.

Taggar: FAR tycker, Redovisning