Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser

I promemorian föreslås en ändring av aktiebolagslagen som innebär att minst 40 % av styrelseledamöterna i ett aktiemarknadsbolag ska vara av vardera kön.

Taggar: FAR tycker, Remisser övrigt