Beskattning vid överlåtelse av fastighet till juridisk person

I promemorian föreslås att en fastighet ska anses avyttrad om den överlåts till en juridisk person eller ett svenskt handelsbolag mot ersättning som överstiger ett visst värde.

Taggar: FAR tycker, Skatt