Uttalande från policygruppen för etik om revisorsförordningens bestämmelser

Bestämmelserna i EU:s revisorsförordning ska tillämpas vid revision av företag av allmänt intresse. Förordningen innehåller ett flertal bestämmelser som rör revisorns opartiskhet och självständighet. FAR:s policygrupp för etik har i ett förslag till uttalande sammanställt och kommenterat förordningens bestämmelser om arvodesbegränsningar, förbjudna tjänster och rotation.

Uttalandet, EtikU 14 - EU:s förordning om revision av företag av allmänt intresse, publiceras här för synpunkter. Remissvar ska vara FAR tillhanda senast 7 juni 2016 och sänds till sara.orback@far.se. Eventuella frågor besvaras av Sara Orback

Taggar: Etik, FAR frågar