Skatteverkets promemoria Omsättningsgräns för mervärdesskatt (Fi2016/01205/S2)

I promemorian föreslås att en omsättningsgräns för mervärdesskatt införs. Syftet med förslaget är att minska den administrativa bördan för beskattningsbara personer med liten omsättning.

Taggar: FAR tycker, Skatt