Utbyte av upplysningar om förhandsbesked i gränsöver-skridande skattefrågor och förhandsbesked om prissättning

I promemorian lämnas förslag till de författningar som krävs för att införliva rådets direktiv (EU) 2015/2376) av 8 dec 2015 om ändring av direktiv 2011/16/EU vad gäller obligatoriska automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning i svensk rätt.

Taggar: FAR tycker, Skatt