Förslag till ändringar i Revisorsnämndens föreskrifter (Dnr 2016-500)

Revisorsnämnden har utarbetat förslag till föreskrifter om ändring i Revisorsnämndens föreskrifter (RNFS 2001:2) om villkor för revisorers och registrerade revisionsbolags verksamhet och (RNFS 2001:3) om auktorisation, godkännande och registrering.

Taggar: FAR tycker, Revision