Skatteflykt i fråga om kupongskatt

I promemorian föreslås bl.a. att en vinstutdelning från ett utländskt företag ska tas upp till den del utdelningen får dras av i det utländska företaget. Detta gäller dock bara om utdelningen behandlas som ränta i det företag som lämnar utdelningen. Förslaget föranleder en ändring i inkomstskattelagen (1999:1229).

Taggar: FAR tycker, Skatt