Skatteverkets promemoria OECD-standard och EU-direktiv för dokumentation vid internprissättning och utbyte av land-för-landrapporter

I denna promemoria lämnas förslag till genomförande av OECDs standard för dokumentation vid internprissättning och automatiskt utbyte av land-för-land-rapporter (BEPs action 13).

Taggar: FAR tycker, Skatt