Promemorian Namnbyte för Revisorsnämnden (Ju2016/04222/DOM)

I promemorian föreslås att Revisorsnämnden ska 1 april 2017 byta namn till Revisorsinspektionen. Bakgrunden är bl.a. att Revisorsnämnden är en enrådighets-myndighet och alltså inte någon nämndmyndighet. Genom ett namnbyte till Revisorsinspektionen, som bättre återspeglar myndighetens verksamhet, betonas myndighetens nuvarande och i framtiden förstärka tillsynsuppgift.

Taggar: FAR tycker, Remisser övrigt